Betingelser

Vi afprøver kun de funktioner, som enheden er repareret for. Evt. andre fejl, som enheden måtte være behæftet med, men som ikke er angivet ved indskrivningen, bliver ikke behandlet. Der tages derfor forbehold for sådanne skader, uanset tidspunktet for disses opståen. Ved enkelte reparationer kræves, at enheden efterfølgende opdateres, ved opdatering slettes alt indhold i enheden. Husk derfor at tage backup,Sikkerheds kopi af dine data før indlevering, medmindre kunden ønsker at tilkøbe dette som ekstra hos os før reparation. PhoneCity kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for tab af data eller nogen udgifter som følge af tab af data. Reparation omfatter ikke retablering af software eller data. Det påhviler brugeren selv at foretage nødvendig backup.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse: PhoneCity tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. PhoneCity forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne butik. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Misbrug: PhoneCity forbeholder sig retten til at afvise reparation såfremt kunden selv eller anden uerfaren reparatør har forsøgt reparation af kundens Smartphone / Tablet eller PC og dermed gjort skade på anordningen. I henhold til Købelovens $34, forbeholder vi os ret til at skrotte eller videresælge produkter, der ikke er afhentet senest 3 måneder efter sagen afslutning. Misbrug af PhoneCity.dk eller 195.dk vil medføre politianmeldelse.

Anvendte reservedele: phonecity.dk bruger originale reservedele, hvis muligt. I tilfælde, hvor originale reservedele ikke er til rådighed, bruger phonecity.dk altid reservedele med kvalitetsstemplerne Klasse/Grade A eller OEM, som betyder, at reservedele er af høj kvalitet som de originale.

Kvalitet: Klasse/Grade A kommer meget tæt på de originale dele. Det vil sige, at delen lever helt op til den originale del. Dette produkt er til den kræsne bruger, der ønsker sin reservedel udskiftet med den bedste reservedel, der pt. er på markedet. Konkret er alle elektronik-, plast- og glasdele af langt større kvalitet end B produkter. Klasse B indeholder kopi reservedele, der ikke lever helt op til de originale dele. Klasse B produktet er dog ikke et dårligt produkt, men et produkt til den ikke så kræsne bruger, der godt kan leve med det næst-bedste. Reservedelene har en større fejlprocent og har ikke samme kvalitet i elektronik, glas og plastikdele som i A produkterne.

Reklamation: Der ydes selvfølgelig i henhold til købeloven en reklamationsret på alle varer. Skader, Bruger fejl og Software fejl er ikke dækket af garanti og reklamation med mindre andet er skriftligt aftalt med PhoneCity. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl eller mangler ved produktet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen eller reklamationsret bortfalder i alle tilfælde, hvis PhoneCity har repareret efterfølgende har været udsat for fysisk overlast eller andre udefrakommende skader (eks. væskeskade, tab, voldsom tryk på skærm eller ridser på skærm). Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Opstår der fejl med software eller hardware som PhoneCity ikke har repareret står vi naturligvis ikke inde for disse. Reklamationsretten gælder ikke vandskader. Ordet ”mangel” skal forstås bredt. Det er ikke alle fejl ved en vare, som er en mangel efter købeloven. Der er kun tale om en mangel, hvis fejlen eller årsagen til fejlen var til stede på det tidspunkt, hvor du fik varen leveret.